Subject To Change

Rådgivare och konsult inom kommunikation,
marknadsföring och värderingsstyrt förändringsarbete.

1. Förändringsarbete och affärsutveckling  

Organisationer är komplexa och förändring handlar mycket om praktiska frågor. Men långsiktig förändring äger rum då varumärke och värderingar är en del av arbetet. De ger riktning och vägledning i stort och smått. Genom att få med varumärkets värdegrund i förändringsarbetet och affärsutvecklingen ökar sannolikheten för att lyckas. Tillsammans med ert team bidrar jag i stora och små förändringsarbeten, med ett perspektiv på hur era värderingar bidrar till att skapa en tydligare riktning och gemensamma mål. Arbetet sker inom områdena: analys, styrning och kommunikation.

Analys – omvärld, makrotrender, affärsutmaningar, varumärkets position och betydelse, värderingar och historia

Ibland behöver företag utvärdera och kanske omvärdera vem man är då världen förändras. Nya aktörer ritar om branschen, och makrotrender utmanar affärsmodellen. Genom att tillsammans med er sätta affären och varumärket i relation till fenomen, trender, interna and externa förändringar kan man skapa en bättre förståelse för de utmaningar ni står inför och med det som grund hitta rätt.

 • Omvärldsanalys
 • Branschanalys
 • Värderings- och historieanalys  
Styrning – Värderingsstyrda visioner, mål och inriktning 

En av de största utmaningarna i all förändringsledning är otydlighet i riktning och målbild och att kommunikationen av detta inte når fram. Genom att skapa tydlighet i riktning och mål skapar ni samsyn och gemenskap i arbetet.

 • Värderingskartläggning
 • Vision och riktning
 • Målbildsformulering 
Kommunikation strategiutveckling, narrativ, budskapsformulering och paketering 

Förändring står och faller med den kommunikation som görs. Genom att ta fram tydliga strategier, narrativ (ramberättelser) budskap och paketering skapas förutsättningar för att lyckas med de mål ni satt upp.

 • Kommunikationsplattform
 • Kommunikationsplan 
 • Narrativ och ramberättelse för er förändringsresa

2. Marknadsstrategi och kommunikation  

Utifrån insiktsarbete, data och kvalitativ analys hjälper jag er organisation att ta fram tydliga, genomförbara marknadsstrategier och tillhörande konkreta åtgärder i form av koncept, paketering och förslag på aktiviteter. Hos er kan jag bidra i ert team, i enskilda uppdrag, eller som interim marknadschef.

 • Marknadsstrategi som utvecklar och driver er affär
 • Koncept, paketering och plan för genomförande 
 • Narrativ (ramberättelse) och strategisk copy   

3. Content marketing och innehållsstrategier

Alla företag försöker skapa innehåll som engagerar och allt fler skapar inhouseredaktioner där innehåll produceras för att nå kunder och stakeholders. Men vägen dit är fylld av små och stora beslut. Innehållsmarknadsföring (content marketing) som ger den effekt ni önskar kräver analys och förståelse både för interna förutsättningar, såväl som omvärldens och mottagarnas behov. Vad är syftet, vilka mål är rimliga och hur ska vi tänka kring val av innehåll, format och distribution? 

Med lång erfarenhet av att ta fram strategier och strukturer för redaktionell kommunikation i ett företags-kontext hjälper jag er att ta rätt beslut och utforma genomförbara och effektiva planer för content marketing och innehållsmarknadsföring.  

 • Utvärdering, genomgång och analys av er situation och position
 • Utveckla och stödja i framtagandet av en innehållsstrategi
 • Identifiera ert innehålls-DNA – utnyttja er interna expertis 

Min bakgrund 

Jag har mer än 15 års praktisk erfarenhet av att arbeta med analys, strategi och affärsutveckling inom kommunikation, marknadsföring och varumärkesrelaterade frågor. Jag har jobbat som konsult i egen verksamhet och som konceptutvecklare och strateg på digitalbyrå. Utöver det har jag arbetat i en global koncern i olika roller, bland annat som ‘Communications Strategy Lead’ och ‘Head of Digital Communication’. I dessa roller har jag bland annat haft ansvar att utveckla och implementera strategier för innehållsmarknadsföring, samt att bygga ett mediehus som dotterbolag samt en rad andra strategiska uppdrag i skärningen affär, marknad och kommunikation. 

I samma organisation har jag under många arbetat med digitaliserings- och förändringsarbete utifrån ett varumärkes– och kommunikationsperspektiv. 

Om mig

Min drivkraft är att förstå den omvärld, marknad och affär som min kund befinner sig i och skapa nya möjligheter och kundnytta. Jag värderar kreativitet och att lära mig och utvecklas tillsammans med andra. Mina relationer ska präglas av respekt, och gemenskap. Jag lär mig och försöker lära andra genom att skriva artiklar och essäer om varumärken, kommunikation, förändring och digitalisering på min blogg

Kontakt

Carl Bjurling
Mail / iMessage: bjurlingcarl@gmail.com
Följ mig på Twitter och Linkedin