Categories
MEDIA

Journalistik som underhållning och företagen som medieaktörer

VAD? 😈 Det finns tydliga intressekonflikter mellan journalistik och affär  🤑 Och befintliga affärsmodeller urholkar oberoendet 🎭 Detta leder till att journalistik blir allt mer underhållning VARFÖR? 🧨 Affärsmodellen klarar inte att utsättas för konkurrens🌗 Redaktion och affär har olika incitament   VAD NU? 🆕 Nya affärsmodeller kompletterar medielandskapet 📰 Företag startar egna medier och går runt […]

Categories
MEDIA

Why do corporations become media companies?

TL;DR Companies should act and think as media companies because people dislike commercials and enjoy content that do not suck. In the course of just about ten years, the logic of marketing has been turned upside down. More and more companies are looking at the prospects of thinking as, and acting as an editorial media […]