Categories
content

EFN.se som marknadsstörare – med anledning av Mediepodden avsnitt #46

Idén med perspektivet marknadsstörare som lanserats av Mediepodden är intressant, och begreppet känns i brist på ett bättre ord… användbart. Det ramar in hur utveckling, oavsett om det är i mediebranschen eller i andra sammanhang sker, nämligen genom att någon gör något annorlunda och stör rådande ordning. I det perspektivet är EFN definitivt en marknadsstörare och innan avsnittet kom hade jag nog tänkt att EFN skulle vara ett tema för Mediepodden. Och så blev det ju då.

I avsnitt #46 träffar EFN:s ansvarige utgivare och chefredaktör – Charlotte Stjerngren, Olle Lidbom för ett samtal på temat hur EFN är en marknadsstörare. Detta avsnitt finns att lyssna på här.

Det var några aspekter i ett annars intressant samtal med Charlotte som jag tycker det vore kul och kanske värdefullt att utveckla.

Den stora skillnaden mellan EFN och en traditionell mediekanal är såklart finansieringsformen. Det är också det som stör den traditionella strukturen på marknaden. Kortfattat – när någon aktör kliver in på en marknad och gör det gratis (eller drastiskt ändrar på affärsmodellen, alltså hur intäkterna genereras) som tidigare kostat pengar så blir det en slags disruption, eller kreativ förstörelse (Schumpeter). Jag har skrivit om det lite mer i detalj här.

Det negativa för de etablerade aktörerna är kanske inte omedelbart uppenbart, eftersom deras räckvidd är etablerad och omfattande i förhållande till en ny aktör. Deras besökare kommer till dem oavsett på grund av massa orsaker. Men på längre sikt så har en reklamfri och användarcentrerad aktör en fördel gentemot en reklamberoende och annonsörscentrerad aktör. Det blir ett störande moment, när man byter de grundläggande drivkrafter från att vara ett hjul för annonser till ett innehåll och en plats för tittaren.

Därmed har man inte samma fundamentala drivkraft för att skapa stor räckvidd. Räckvidden är ju förutom den samhälleliga nyttan, till stor del ett sätt att skapa intresse hos annonsörer, men i den hyperkonkurrens som råder för att nå räckvidd, leder detta till klickbetesbeteende och en sämre produkt – som dessutom är nerlusad av annonser (vilket gör den ännu sämre – istället för bättre – som vore en bättre och lite mer modern ambition – men det är en annan post).

På den marknaden kan EFN vara reklamfri och fokuserad på att skapa ett kvalitativt innehåll – inte ett innehåll som primärt ska driva trafik. Ambitionen är helt enkelt att vi vill konkurrera med en bättre produkt – inte med vem som är mest framgångsrik på att balansera räckvidd med annonsförsäljning och locka prenumeranter.

Som en följd av detta, och i samtalet diskuterades också hur EFN mäts och utvärderas, är den övergripande målsättningen att göra Sveriges bästa ekonomi-tv – samtidigt är ju det ett oprecist nyckeltal. Det går dock att omsätta i ett antal mätbara mål som sammanfattas som engagemang. Vi tittar på hur länge våra tittare tar det av innehållet, hur länge de stannar i den aktuella kanalen, hur lojala de är, men också – naturligtvis hur många de är totalt sätt.

Detta påverkar också hur EFN väljer att distribueras. Som Charlotte diskuterade är sociala medier en viktig kanal. Anledningen till att traditionella medier ställer sig alltmer tveksamma till exempelvis Facebook som distributionskanal handlar inte om att den skulle vara dålig för att nå läsare – utan enbart om att den tar deras annonsmarknad.

Ovanstående resonemang innebär ju också att Facebook, mfl plattformar är optimala för en aktör som EFN, vars huvudmål är att nå en intresserad målgrupp och skapa engagemang – men som inte är beroende av kortsiktiga intäkter från annonsörer.

Vad det gäller distributionen så finns EFN på Handelsbankens egna plattformar även om Olle Lidbom inte har sett det (du får klicka runt lite mer Olle :).

På den återkommande frågan om EFNs oberoende måste man lägga till att EFN är ett fristående dotterbolag till Handelsbanken. Till skillnad från ägaren så lyder EFN AB inte under Finansinspektionen, utan under Myndigheten för Radio & TV och Granskningsnämnden som andra medier i Sverige gör.

Full transparens; jag var alltså med och startade EFN AB och sitter i bolagets styrelse. Jag är också anställd av Handelsbanken AB.

Iaf, tack till Olle och Emanuel för en bra och intressant podd om media. Kommer fortsätta att lyssna!

//C